Opšte informacije

Politike kvaliteta, zaštite životne sredine, energije, bezbednosti informacija, zdravlja i bezbednosti – sve su one deo ELDISY-KODEKSA.

To se odnosi na kompaniju, njene zaposlene i deoničare, ali i na države i regione u kojima ELDISY posluje. Mi radimo zajedno na rešenju za izazove za budućnost. Naš cilj je da izbegnemo otpad.

 

Politika kvaliteta ELDISY Grupe

Zadovoljni kupci su naš glavni prioritet. Kako bismo to postigli, mi u ELDISY-ju oslanjamo se na kvalitet bez defekata u svim proizvodima, procesima i uslugama.

Pored besprekornih proizvoda i usluga, to uključuje 100 posto isporuke na vreme kao i sposobnost da se prepoznaju želje i zahtevi kupaca u ranoj fazi i razvoj kroz saradnju i kompetentnu inovaciju.

Kako bi kvalitet bio standardan, mora se konstantno razvijati.

 

Procesi kontinuiranog poboljšanja (CIP) je konstantna obaveza u ELDISY-ju koji zaposleni aktivno proživljavaju i koji se reflektuje u svesti o zahtevanom kvalitetu svakog zaposlenog. Međutim, kvalitet se ne odnosi samo na proizvod, kvalitet se takođe ogleda i u znanju, a kompanija ima dobre temelje u poznavanju onih koji doprinose razvoju proizvoda/usluga. Kako bi se povećala svest – kako bi se stvorio i održao kvalitet dugoročno, na njemu se mora raditi konstantno. Kako bi se dostigli neophodni ciljevi kvaliteta, sposobnosti i znanja svih zaposlenih moraju dostupna i usmerena na kupca i kvalitet, a takođe ta ista znanja i sposobnosti se moraju razvijati i usavršavati.

 

Stoga, menadžment vidi kao svoju dužnost promovisanje odgovornosti i svesti o kvalitetu kod zaposlenih, koordinaciju odgovornosti i procesa za sve aktivnosti i faktore koji utiču na kvalitet kao i nadgledanje upravljanja kvalitetom.

Menadžeri pružaju podršku, ali i predstavljaju primer tako što se ponašaju kao uzori, formulišu dostižne ciljeve sa zaposlenima i podržavaju ih u dostizanju ciljeva.

Sami zaposleni na dnevnom nivou doprinose kontinuiranom poboljšanju i identifikuju se sa kompanijom i njenim vrednostima. U tome zaposleni imaju podršku za dalji razvoj i unapređenje koje je orijentisano na kupce i kvalitet.

 

Prelazimo na naše tvrdnje

Bilo da su u pitanju dobavljači ili podugovarači –  negujemo veze koje su zasnovane na partnerstvu. Za nas, to takođe znači da su naši zahtevi deljeni u vezama. Ne treba naglašavati da podržavamo naše partnere u postizanju i ispunjenju naših zajedničkih ciljeva i da ih uključujemo koliko je to moguće u naše upravljanje kvalitetom kako bismo ostvarili naše standarde kvaliteta.

Posvećeni smo kontinuiranom daljem razvoju sistema upravljanja kvalitetom u ELDISY-ju i obezbeđenju neophodnih uslova.

 

Politika zaštite životne sredine ELDISY Grupe

Ne možemo da promenimo ceo svet. Ovo je sredina u kojoj već radimo. Zato ELDISY praktikuje sistem upravljanja životnom sredinom.

 

ELDISY ima za cilj da kontinuirano poboljšava zaštitu životne sredine i čuva resurse. Za našu kompaniju, ovo je obaveza prema našim kupcima, našim susedima i budućim generacijama. Upotreba našeg sistema upravljanja životnom sredinom služi dostizanju ovog cilja.

Zaštita životne sredine odvija se kroz aktivnu podršku naših zaposlenih i dobro-utemeljenu svest o životnoj sredini svakog zaposlenog u njihovom svakodnevnom radu. ELDISY obezbeđuje da se potrebne veštine i znanje održavaju i dalje razvijaju u relevantnim oblastima životne sredine.

Naše mere zaštite životne sredine zasnovane su na najsavremenijoj tehnologiji i ekonomskim benefitima.

ELDISY se pridržava zakona i propisa o zaštiti životne sredine kao i zahteva specifičnih za kupce i, u onoj meri u kojoj je to ekonomski opravdano, takođe uzima u obzir dobavljače koji su već sproveli sistem upravljanja životnom sredinom u nabavci sirovina, pomoćnih delova, operativnih i kupljenih delova.

 

Posvećeni smo uvođenju mera kako bismo dostigli kontinuirano poboljšanje u smislu kvaliteta, životne sredine, usluga, rokova i troškova.

 

Politika o energiji ELDISY Grupe

Politika o energiji ima visok prioritet u ELDISY-ju budući da je čvrsto ukorenjena u našu politiku o zaštiti životne sredine.

Ovde vidimo ne samo krajnji rezultat, već i energiju kao celinu. Korišćenje energije, potrošnja energije i energetska efikasnost su glavni akteri.

Iz perspektive uticaja i ekonomije, generišemo i koristimo obnovljivu energiju kad god je moguće.

 

Povećanje energetske aktivnosti, smanjenje potrošnje energije

Kao deo sistema upravljanja energijom, mi  našu energetsku potrošnju.

Kad god su date mogućnosti i ekonomska efikasnost, mere uštede energije se primenjuju. U tu svrhu, relevantnost energije se već razmatra tokom tokom izrade nacrta pogona i aktivnosti. Kada se nabavljaju mašine, proizvodi i usluge, najefikasnije rešenje u smislu energije je uvek cilj kome se teži kad god je moguće.

Ovaj cilj se postiže stvaranjem svesti i podrške upravljanju energijom na svim nivoima u kompaniji.

 

Pored obaveze da se postigne usklađenost sa pravnim i drugim obavezama u vezi sa energijom, takođe održavamo našu energetsku politiku kao osnovu strateške osnove za sistem upravljanja energijom u okrivu revizija i provera menadžmenta.

To nam omogućuje da ispunimo zahteve kako bismo mogli da reagujemo na promene u pravo vreme ukoliko je to potrebno.

Kako bismo nastavili da ispunjavamo ciljeve, obezbeđujemo sve neophodne resurse i informacije za upravljanje energijom, naši zaposleni predstavljaju jezgro poboljšanja i ohrabruju se da doprinesu sistemu upravljanja energijom.

 

Samo ukoliko se svest o upravljanju energijom promoviše kroz sve nivoe kompanije, svaki zaposleni može da doprinese energetskoj efikasnosti.

 

Politika zdravlja i bezbednosti ELDISY grupe

Zdravlje naših zaposlenih je od najvećeg značaja za nas. Naš primarni cilj jeste da sprečimo povrede na radu i bolesti povezane sa radom kroz prevenciju i svođenje bolovanja na minimum. U tom cilju, postavljamo obavezujuće zahteve za sve menadžere i zaposlene u pogledu bezbednog i zdravog radnog okruženja i obezbeđujemo veštine i svest o bezbednosti.

 

Eldisy je posvećen poboljšanju praksi bezbednosti na radu kako bi se sprečile povrede i bolesti na radu. Takođe obezbeđujemo neophodnu ličnu zaštitnu opremu i bezbednosna sredstva za mašine i opremu i razmatramo bezbednosne procedure/prakse u svim oblastima našeg poslovanja. Eldisy je usklađen sa lokalnim zakonima i propisima i redovno ispituje efektivnost u ostvarivanju cilja bez nezgoda.

 

Kvalitet, životna sredina, energija, zdravlje i bezbednosne politike u ELDISY-ju dele isti cilj kontinuiranog poboljšanja za interesne strane. Zbog toga mi u ELDISY-ju uključujemo ove interesne strane, naročito naše zaposlene u zadatak postizanja naših ciljeva. Standard sistema upravljanja u ovom pogledu koristi se kao mera. Ovo je jedini način da se izbegne otpad.

 

Politika bezbednosti informacija ELDISY Grupe

Efektivna zaštita informacija zahteva konstantnu senzitivizaciju i kvalifikaciju svih zaposlenih. Mere bezbednosti koje vode do funkcionalnih restrikcija za korisnike treba da budu iskomunicirane na transparentan i sveobuhvatan način. Svi zaposleni se podstiču da imaju aktivnu ulogu u poboljšanju zaštite informacija u okviru kompanije.

 

U okviru bezbednosti informacija, mere se moraju inicirati i održavati tako da obezbede da se sledeći ciljevi bezbednosti informacija ispunjuju.

 

Poverljivost

Poverljivost se obezbeđuje kada se informacija štiti od neovlašćenog otkrivanja i pristupa. Poverljivim podacima i informacijama mogu pristupiti samo ovlašćena lica.

 

Integritet

Integritet znači da su podaci i informacije precizni i potpuni. Moraju se stoga štititi od nenamerne promene i namernog falsifikovanja.

 

Dostupnost

Dostupnost se odnosi na činjenicu da informacije i funkcije IT sistema, IT aplikacija i IT mreža mogu da koriste korisnici u pravo vreme i na pravom mestu.

 

Kako bi se sprečili rizici bezbednosti informacija i moguća šteta, efektivne mere bezbednosti moraju se definisati i implementirati. Rashodi (ekonomski, tehnički, organizacioni) moraju biti srazmerni realnim rizicima.