Istorija

Snaga

iz tradicije

Grupacija Vorwerk & Sohn potiče od jedne tkaone za tkanje traka, koja je upisana u registarskom sudu u Barmenu 1827. godine. Pored tekstilne proizvodnje preduzeće je krajem 19. veka počelo sa proizvodnjom gume.

Tako je postavljen kamen temeljac za naš današnjih uspeh. Sa ovim dugogodišnjim iskustvom i snažnim porivom za inovacijama, naše proizvode smo uvek dalje razvijali i optimizovali. Naš tehnički know-how je rastao sa našem udruženjem preduzeća. Čista proizvodnja gume je kao i ranije naša osnovna kompentencija, ali već odavno nije središte našeg delovanja.

Iz Grupacije Vorwerk & Sohn osnovali smo 2002. godine Vorwerk Autotec sa ciljem, da se pozicioniramo sa jednim svojim preduzećem kao specijalisti za razvoj i proizvodnju inovativnih proizvoda od elastomera po meri kao i delova od gume i metala u sektoru automobilske industrije. U zajednici sa našim firmama kćerkama snabdevamo danas proizvođače i dobavljače automobila širom sveta.

naša istorija

 • 2018

  Osnivanje društava

  Osnivanje društava Vorwerk Autotec Serbia, Vorwerk Drivetec Serbia & Eldisy Serbia

 • 2013

  Osnivanje Vorwerk Autotec Mexico

  Osnivanje Vorwerk Autotec Mexico

 • 2010

  Preuzimanje

  Preuzimanje Eldisy Grupacije Gardelegen

 • 2008

  Osnivanje Vorwerk Autotec China

  Osnivanje Vorwerk Autotec China

 • 2006

  Osnivanje Vorwerk Dichtungssysteme

  Osnivanje Vorwerk Dichtungssysteme Polska

 • 2005

  Osnivanje Vorwerk Drivetec

  Osnivanje Vorwerk Drivetec Wuppertal

 • 2002

  Izdvajanje Vorwerk Autotec

  Izdvajanje Vorwerk Autotec Wuppertal iz Grupacije Vorwerk & Sohn

 • 2001

  Kupovina Vorwerk zaptivni sistemi

  Kupovina i osnivanje Vorwerk zaptivni sistemi Zaberfeld

 • 1997

  Joint venture

  Joint venture sa “Polybond” u Indiji

 • 1993

  Preuzimanje

  Preuzimanje fabrike za mešanje kaučuka Polimer-tehnika Elba (PTE)

 • 1992

  Osnivanje proizvodne

  Osnivanje proizvodne lokacije u Poljskoj

 • 1988

  Širenje proizvodnog portfelja

  Početak razvoja delova od gume i metala

 • 1935

  Preuzimanje

  Preuzimanje fabrika za proizvodnju gume Fulda (prodaja 1961)

 • 1897

  Širenje proizvodnog portfelja

  Početak proizvodnje gume

 • 1827

  Registracija trgovačkom registru

  Registracija Vorwerk & Sohn u trgovačkom registru kao tkačnica za tkanje traka