Komfort

Sicherheit

Dynamik

Impresum

Informacije o reklamnoj ponudi

VORWERK & SOHN GmbH & Co. KG

Obere Lichtenplatzer Str. 336
42287 Wuppertal / Nemačka
P +49 (0) 202 560 – 0
F +49 (0) 202 560-560
info@serbien.vorwerk-sohn.de

HRA br.: 7335
UST-ID br.: DE121024567

Odgovorni za sadržaj u skladu sa § 55, stav 2 RStV:

Managing Partner:
Dipl. Kfm. Peter Cöllen

Managing Director:
Dr. Jürgen Möller

Holding Company:
Vorwerk & Sohn Vertriebs GmbH
AG Wuppertal, HRB 2530

Rešavanje sporova

Evropska komisija predstavlja platformu za online rešavanje sporova (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr
Našu e-mail adresu možete pronaći u impresumu. Nismo voljni ili obavezni da učestvujemo u postupcima za rešavanje sporova pred službom nadležnom za rešavanje sporova sa potrošačima.

Realizacija interneta

Ova web stranica kreirana je PixelProduction. Vaš partner u Wuppertal-u za strateški online marketing.

Odgovornost za sadržaje

Kao pružaoci usluga, odgovorni smo, u skladu sa § 7, stav 1 TMG za sopstvene sadržaje na ovim stranicama, u skladu sa opštim Zakonima. U skladu sa §§ 8 do 10 TMG, kao pružaoci usluga, međutim, nismo obavezni da nadziremo dostavljene ili sačuvane tuđe informacije ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na protivpravnu delatnost.

Obaveze uklanjanja ili blokade korišćenja informacija prema opštim Zakonima ostaju netaknute. Takva odgovornost je moguća tek od trenutka saznanja o pravnoj povredi. Nakon saznanja o pravnim povredama, ove sadržaje ćemo odmah ukloniti.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove za eksterne veb stranice trećih lica na čije sadržaje nemamo uticaja. Zbog toga za ove strane ne možemo da preuzmemo odgovornost. Za sadržaje linkovanih stranica odgovoran je uvek pružalac ili operater stranica. Linkovane stranice se u trenutku linkovanja proveravaju po pitanju mogućih pravnih kršenja. Protivpravni sadržaji nisu bili uočljivi u trenutku linkovanja.

Stalna kontrola sadržaja linkovanih stranica nije moguća bez konkretnog povoda u pogledu pravne povrede. Nakon saznanja o pravnim povredama, takve linkove ćemo ukloniti bez odlaganja.

Autorsko pravo

Sadržaji i dela na ovim stranicama podležu nemačkom autorskom pravu. Umnožavanje, obrada, širenje i svaka vrsta korišćenja van granica autorskog prava zahtevaju pisanu saglasnost dotičnog autora odn. lica koje je delo sačinilo. Preuzimanje i kopiranje ove stranice dozvoljeno je samo za privatnu, a ne komercijalnu upotrebu.

Ako sadržaje na ovoj stranici nije napravio operater, onda se poštuju autorska prava trećih lica. Posebno se sadržaji trećih lica obeležavaju kao takvi. Ako ipak posumnjate na povredu autorskih prava, molimo Vas za odgovarajuću napomenu. Nakon saznanja o pravnim povredama, takve sadržaje ćemo ukloniti bez odlaganja.